Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Goed debiteurenbeheer voorkomt financiële zorgen

Door Ellen Scholten,

Regelmatig wordt het bedrijfsleven opgeschrikt door wéér een faillissement. Dit heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Vaak blijkt dat er bij een failliet bedrijf al langer financiële problemen waren, bijvoorbeeld doordat er langer op betaling van facturen moest worden gewacht. Tijd om eens te kijken wat er op dit moment in de markt speelt en hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Erna Kool van Kool Debiteurenbeheer ervaart dat bedrijven lang op hun geld zitten te wachten waardoor cash-flow problemen ontstaan. "De banken geven niet voldoende krediet meer. Het is dus moeilijker om aan geld te komen. Bedrijven proberen zo lang mogelijk het geld in hun eigen onderneming te houden, betalingstermijnen worden overschreden vooral bij grotere bedrijven is 60 tot 90 dagen heel normaal', aldus Erna.
Duidelijk is dat goed debiteurenbeheer veel ellende en soms zelfs faillissement kan voorkomen. De belangrijkste reden dat klanten haar inschakelen is dat het hun cash-flow op orde houdt en dat de goede relatie met hun klant kan blijven bestaan. Erna: "Dit is ook belangrijk bij klanten die je al langer hebt. Want sinds de crisis kan alles veranderd zijn."

De problemen waar bedrijven dan tegenaan lopen zijn divers. Eén slechte betaler, zeker als het om een grote klant gaat, kan al betekenen dat een bedrijf geen nieuwe voorraad in kan kopen of hun personeel aan het eind van de maand niet kan betalen. En lenen bij de bank, als ze dat al willen doen, is erg kostbaar tegen 11%. Kortom: openstaande facturen kosten gewoon geld.

Er zit geen vet meer op de botten van bedrijven. Het is dus belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn om financiële problemen te voorkomen. Een belangrijk "wapen" is volgens Erna om iemand van buitenaf in te schakelen. Vaak is de stap naar een advocaat net iets te groot maar het is wel prettig om er een partij tussen te zetten die weer met de debiteur gaat communiceren. Zo kan ook de reden achterhaald worden waarom er slecht of niet wordt betaald. "Ik vind het mooi als ik de boel weer vlot kan trekken. Ik merk dat het belangrijk is om er bovenop te blijven zitten. Doe je dat niet dan wordt er gebruik van gemaakt. Veel bedrijven hebben niet zoveel reserves meer. Als je er dan niet achteraan gaat dan kom je onderaan de lijst te staan om te gaan betalen. Door goed debiteurenbeheer krijg je eerder betaalt."

Een tweede mogelijkheid is om het eigen personeel een training te laten volgen. Volgens Erna weten mensen vaak niet precies wat debiteurenbeheer inhoudt. Eigenlijk begint goed debiteurenbeheer al bij het verkoopgesprek, waarbij dan ook goede afspraken gemaakt worden over bijv. het versturen van de factuur ende betalingstermijn. Erna geeft zelf ook trainingen waarin je leert wat je vast moet leggen om zoveel mogelijk smoezen te voorkomen als het aankomt op betalingen. Daarnaast leert zij mensen hoe ze die drempel over komen om hun klant te vragen te betalen. "Als je belt kun je het ook gebruiken als contactmoment met de klant en vragen of de klant tevreden is. Eén telefoontje geeft dan heel veel informatie."
Daarnaast is het belangrijk om tijdig advies in te winnen over goed debiteurenbeheer. Erna meent dat een goed debiteurenbeheerder de klant verschillende opties kan bieden: uitbesteden, eigen personeel trainen en daarnaast de klant adviseren hoe zij het betalingsproces weer goed kunnen laten verlopen, hoe een dossier wordt opgebouwd en hoe je gemaakte afspraken bevestigd.

Eén ding is duidelijk: menig bedrijf vindt debiteurenbeheer een lastig onderdeel van de bedrijfsvoering. Erna heeft er duidelijk plezier in. Zij geniet van het klantencontact en zoekt graag met de debiteuren naar een (betalings)oplossing. Als haar opdrachtgever haar vervolgens meldt dat er dankzij haar vasthoudendheid geld op de rekening is gestort dan is haar missie volbracht.

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0345-769020
of 06-55561866. U kunt ook het contactformulier van Kool Debiteurenbeheer en meer... gebruiken