Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Wet Incassokosten wordt niet correct gebruikt


Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit wetsvoorstel voegt een regeling toe aan het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering voor incassokosten, waarmee de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld. Veel bedrijven hanteren echter nog andere tarieven voor incassokosten waardoor particulieren en ondernemers meer betalen dan wettelijk is toegestaan.WIK"Aanmaningen vaak willens en wetens te hoog" (De Telegraaf, 5 november 2013)
"Vaak meer incassokosten dan toegestaan" (NU.nl, 5 november 2013)
Met deze wet hebben ondernemers de mogelijkheid om, bij het uitblijven van betalingen door debiteuren, zelf kosten in rekening te brengen. Ondernemers die deze actieve opvolging te veel tijd en moeite vinden beschikken hiermee nu over financiële middelen om hun debiteurenbeheer door "Kool Debiteurenbeheer en meer..." uit te laten voeren. Meer informatie hierover is te vinden in het Informatieblad WIK_en_Debiteurenbeheer.pdf.

Deze informatie is onderdeel van de Training "Debiteurenbeheer: zelf doen!" waarin achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen worden gepresenteerd om effectief debiteurenbeheer zelf binnen de eigen onderneming uit te kunnen voeren.

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0345-769020
of 06-55561866. U kunt ook het contactformulier van Kool Debiteurenbeheer en meer... gebruiken