Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Fijn dat u belt ...


Debiteurenbeheer is relatiebeheer! Vaak wordt de debiteurenbeheerder geconfronteerd met problemen of vragen die bij de eigen onderneming bekend (zouden moeten) zijn, maar waar niet op gereageerd wordt. Opdrachtgevers blijken daarbij blij te zijn dat er "iemand" reageert en naar ze luistert. Een open deur?
Bankiersbonus

Het nadeel van een open deur is dat je je niet in het glas kan spiegelen. En hiermee dingen niet ziet die voor de hand liggen. Ik werd hier de afgelopen weken mee geconfronteerd bij het opvolgen van betalingsachterstanden over een langere periode. Uit de administratie bleek dat er "issues" waren die binnen de onderneming waren gemeld. In veel gevallen was echter niet goed bekend wat het issue was en wie voor de oplossing zorg moest dragen.

Het contact met de debiteur was in veel gevallen verrassend, men was blij dat er gereageerd werd en dat iemand de moeite nam om contact op te nemen. Na terugkoppeling van deze gesprekken binnen de onderneming bleek dat de aandacht voor deze issues volledig verdwenen was vanwege de drukke dagelijkse werkzaamheden. Ook bleken er communicatie misverstanden tussen afdelingen te zijn waardoor oplossing uitbleef. Met het terugbellen naar de debiteur door de verantwoordelijke persoon werden een aantal zaken tot genoegen opgelost en de openstaande facturen betaald.

Als ik geen opvolging had gegeven, dan was de relatie met die opdrachtgevers ernstig bekoeld en de facturen niet betaald.

Meer informatie over het terugdringen van de betalingstermijn is te vinden op: Advisering over Debiteurenbeheer.