Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Waarom worden facturen niet betaald?

Het incasseren van openstaande facturen is vaak aan een externe partij uitbesteed. Hiermee wordt het geld van de debiteur ontvangen, maar niet altijd antwoord gegeven op de vraag waarom de facturen niet in eerste instantie werden betaald.


De reden van de weigering Vraagtekenvan de debiteur kan ook bij de “leverende” partij liggen. Eenvoudige oorzaken als het niet opnemen van de telefoon of onbeantwoord laten van (e)mail kunnen al aanleiding zijn om de factuur te laten liggen. Als er vervolgens geen actieve opvolging op de debiteuren plaats vindt zullen deze oorzaken dus niet opgemerkt worden.

Maar ook gebrekkige communicatie tussen verschillende afdelingen in een onderneming zoals het niet doorgeven van retours of klachten t.a.v. levering of een toezegging die niet nagekomen wordt, kunnen een verkeerd beeld geven over een vermeende onwillige debiteur. Als het eerste contact vervolgens via een incassobureau gaat, is er al veel tijd verstreken en de mogelijkheid om tot een oplossing te komen sterk afgenomen.

Actieve opvolging geeft de debiteur een duidelijk signaal dat er aandacht is voor het betaald krijgen van facturen. Eventuele problemen of bezwaren kunnen daarmee in vroeg stadium bekend worden. Dit geeft een onderneming de ruimte om een oplossing te vinden voordat de relatie “onder spanning” komt te staan. Het contact kan soms verrassende resultaten hebben. Dit maakt debiteurenbeheer eveneens relatiebeheer en van goede relaties kan je nooit te veel hebben!

Meer informatie over het opzetten en uitvoeren van actieve opvolging is te vinden op: Advisering over Debiteurenbeheer.